Procedurat per Vazhdim të Patentë Shoferit

#Procedurat per Vazhdim të Patentë Shoferit

Tani më është vërtetuar që shumë persona gjejnë një relaksim gjatë kohës kur janë duke ngarë makinën. Nuk është çudi që të gjithë duan të pajisen me patentë shofer menjëherë në moshën 18 vjeqare.

Mirëpo, si cdo dokument tjetër ehde patentë shoferi ka datën e tij kur është lëshuar, dhe po ashtu datën që më ai dokument nuk është valid, raporton Autoshkolla Online.


Cilat janë procedurat për vazhdimin e patentë shoferit?

Momentin që dokumenti i patentë shoferit nuk është më valid, atëherë duhet vazhduar procedurat për vazhdimin e dokumentit.
Në Zyrën e Shpërndarjes së Patentë Shoferëve duhet bërë kërkesa që kërkon edhe plotësimin e formularit.

Me vete duhet pasur kopjen e patentë shoferit të Republikës së Kosovës, kopjen e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës, apo pasaportës së Republikës së Kosoves, të cilat po ashtu duhet jenë dokumente me afat vlefshmërie, valide.


Po ashtu, është ë nevojshme vertefikata shëndetësore për kategoritë profesionale ( A1. A. C1. C. CE. D1. D. DE), si dhe për të gjithë kandidatët më të vjetër se 65 vite edhe për kategorinë B,BE.


Në rast se keni humbur patentë shoferin pak kohë para skadimit të vlefshmërisë

Në rast se keni humbur patentë shoferin tre muaj para skadimit të vlefshmërisë, është e nevojshme të sjellet certifikata nga Gjykata për kundërvajtje që nuk është duke u zhvilluar ndonjë procedurë ndaj qytetarit.

Dhe në rast që keni humbur patentë shoferin e UNMIK-ut, kërkohet raporti policor që nuk duhet të jetë më i vjetër se gjashtë muaj.

Për vazhdimin e patentë shoferit po ashtu duhet bërë një pagesë me vlerë prej 15 euro.

Artikujt

blog

Pas tentimit të 193, kalon testin e Autoshkollës


26.03.2021 1210

blog

Burri që dështoi 192 herë nga testi teorik i autoshkollës


26.03.2021 6485

blog

Më 15 Mars filloi ndërrimi i gomave të dimrit me ato të verës


17.03.2021 2857

blog

Vijnë përsëri targat RKS, ndërroni targat e Përkohshme/ Provuese


16.03.2021 2164

blog

Njeriu që kaloi testin me shkrim pas tentimit të 158-të


21.01.2021 3527

blog

Prishtina Parking: Rregullat e Parkingut dhe Fuqizimi


26.11.2020 4000

Shiko me shumë